sChemical-Plant

proizvodi

  • Honeycomb Ceramic Substrate

    Keramička podloga u obliku saća

    Visokotemperaturno sagorevanje vazduha (HTAC) je tehnologija sagorevanja novog tipa sa velikom uštedom energije i zaštitom životne sredine.Ova tehnologija je da napravi dva regeneratora koji apsorbuju toplotu i naizmenično odašilju toplotu kroz reverzni ventil, rekuperiraju toplotu izduvnog gasa do maksimalnog stepena, zatim zagreju vazduh koji podržava sagorevanje i gas uglja na preko 1000℃, čak i inferiorne. Gorivo niže kalorične snage takođe može postojano da se zapali i gori visoko efikasno.Saćasta keramika za skladištenje toplote kao medij za izmjenu topline je ključni dio HTAC-a.